Jumat, 22 Januari 2016

7 TIPU DAYA SYETAN THD MANUSIA AGAR MENINGGALKAN IBADAH DAN CARA MENOLAKNYA


1. Setan melarang manusia taat kepada Allah. Sedangkan orang2 yg dipelihara Allah akan menolak ajakannya dan mengatakan : " aku mengharapkan pahala dari Allah, utk itu aku harus mempunyai bekal di dunia ini demi akherat yg kekal"
.

2. Setan senantiasa membujuk manusia agar tidak ta'at, setan berkata :" nanti saja ibadahnya, atau kelak kalo sudah tua ." Orang2 yg terpelihara akan mengatakan :
"Kematianku bukan berada di tanganmu. jika aku menunda2 beramal hari ini utk esok , kapan amal hari esok aku kerjakan, sedangkan setiap hari aku mempunyai amalan yg berlainan."

3. Setan senantiasa mendorong manusia utk cepat2 dalam beramal dan mengerjakan kebaikan.
setan berkata : "cepatlah beramal agar engkau dapat mengejar dan mengerjakan amalan yg lain ."
Orang2 yg selamat akan menolaknya dengan mengatakan : " amal yg sedikit tapi sempurna lebih baik daripada amalan yg banyak tapi tdk sempurna ."


4. Setan akan menyuruh manusia utk menjalankan amal baik secara sempurna agar tidak dicela orang lain . Orang2 yg terpelihara oleh Allah akan mengatakan : "Bagi saya, penilaian cukup hanya dari Allah, dan tdk ada manfa'atnya beramal karena orang lain ."


5. Setan membisikan pujian kepada orang yg beramal : "Betapa tinggi derajatmu dapat beramal sholeh, dan betapa cerdik dan sempurna dirimu ."
Mendengar pujian itu, orang yg baik akan mengatakan :
" semua keagungan dan kesempurnaan hanya milik Allah, bukan kekuatan dan kekuasaanku, Allahlah yg melimpahkan taufik kepadaku agar bisa beramal yg Dia ridhoi, dan memberikan pahala yg besar.
sekiranya tanpa karunia-Nya apalah arti amalanku ini dibandingkan dengan banyaknya nikmat Allah yg diberikan kepadaku, disamping dosaku yg amat banyak pula ?"


6. Cara yg ini lebih hebat dibandingkan cara2 sebelumnya, dan manusia tdk akan sadar terhadapnya kecuali orang2 cerdik dan berfikir .
Setan membisiki hati manusia :
" bersungguh sungguhlah engkau beramal secara sirri (sembunyi2), jangan sampai diketahui oleh orang lain, sebab Allah jualah yg akan memberitahukan kepada orang lain bahwa engkau seorang hamba yg ikhlas . "
begitulah, setan mencampur baurkan amalan seseorang dengan tipuannya yg sanat tersembunyi . dengan ucapannya itu setan bermaksud memasukkan sebagian penyakit riya/pamer.

orang2 yg dipelihara oleh Allah akan menolak ajakan itu dengan mengatakan :
" hai yg dilaknat, tiada hentinya engkau menggodaku dan merusak amalanku dengan berbagai cara, dan kini kau berpura pura seolah olah akan memperbaiki amalanku, padahal kau bermaksud merusaknya. dan jika berkehendak, Allah akan melahirkan atau menyembunyikan amalanku. dan jika menghendaki, Allah akan menjadikanku mulia atau hina. semua itu adalah urusan Allah .aku tdk khawatir amalanku diperlihatkan atau tdk kpada orang lain, sebab itu bukan urusan manusia. "


7. Gagal dengan cara ke enam, setan akan menggoda manusia dengan cara lain , setan berkata :
" wahai manusia, janganlah engkau menyusahkan diri sendiri dengan amal ibadat, sebab jika Allah menetapkanmu sebagai orang yg berbahagia pada hari azali kelak, maka meninggalkan ibadat pun tdk akan memnjadikanmu madhorot, engkau tetap menjadi orang yg berbahagia. dan sebaliknya jika Allah menetapkanmu sebagi orang yg celaka, tdk ada gunanya engkau beribadat , engkau akan tetap celaka ."

Orang2 yg terpelihara oleh Allah sudah pasti akan menolak godaan setan itu dengan mengatakan :
"aku hanyalah hamba Allah, wajib bagiku menuruti perintah-Nya, Allah maha mengetahui, menetapkan dengan kehendak-Nya, walau bagaimanapun keadaanku, amalanku tetap bermanfa'at.
jika aku ditetapkan sebagai orang yg berbahagia aku akan tetap beribadat guna memperbanyak pahala. dan jika aku ditetapkan sebagai orang yg celaka, aku juga akan tetap beribadat agar tdk menjadi penyesalan buatku.


Sekiranya aku masuk neraka padhal aku ta'at, itu lebih aku sukai daripada aku masuk neraka karena berbuat maksiyat. tetapi tdk akan demikian kenyataanya, sebab janji Allah pasti terbukti, dan firman-Nya pasti benar .

Allah telah menjanjikan pahala kepada siapa saja yg ta'at kepada-Nya . barang siapa mati dalam keadaan beriman dan ta'at kepada Allah tdk akan dimasukkan kedalam neraka, melainkan syuga tempatnya. Jadi, masuknya seseorang kedalam syurga bukan karena kekuatan amalannya, melainkan janji Allah yg pasti dan suci ! "

Kelak, orang2 yg berbahagia dan beruntung akan mengatakan :

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ
" Segala puji bagi Allah yg telah membuktikan janji-Nya dengan syurga "
(Az zumar ayat 74)


Semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita dan menyelamatkan kita dari tipu daya setan yg terkutuk .
Aamiin ....


Sumber : kitab minhajul abidin .
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1725163711048015&substory_index=0&id=1433990446832011