Selasa, 13 Januari 2015

TAMRIN HARI KE TIGA

Jipangulu, Selasa 13 Januari 2015
Tamrinan di hari ketiga.